Ảnh Cưới

More than words

B-G: Hotboy cảnh sát Lu Va Chi
Photographer: Ma Thanh Loc
MUA: Oanh Nguyen
Hair Stylish: Long Kim
Ekip: Juliette Bridal
Location: Lotte Hotel - Smiley Ville

Liên hệ:
[Email] info@juliette.vn
[Facebook] https://www.facebook.com/Juliettewedding
[Website] http: //www.juliette.vn

Hệ thống cửa hàng:
108 Phố Huế - Tel: 04.39438310
104 Phố Huế - Tel: 04.39431984
106 Phố Huế - Tel: 04.66832027
40 Bạch Mai - Tel: 04.36226423