Video

Wedding Day Mai Phương - Hải Sơn do Juliette Bridal thực hiện

Phóng sự cưới do Juliette Bridal thực hiện ngày 29/09/2014
Bride - Groom: Mai Phương - Hải Sơn
By: Juliette Bridal