Video

Wedding Day Khương - Yến do Juliette Bridal thực hiện

Phóng sự cưới do Juliette Bridal thực hiện
Bride - Groom: Yến - Khương
By: Juliette Bridal