Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: J Media by Juliette Bridal cần bạn !!!

Jmedia by Juliette Bridal đang cần bạn!
• 2 - 3 photographer không cần thiết chuyên nghiệp (có thể trainning và chia sẻ kinh nghiệm thêm)
• 1 dựng phim, làm việc trên nền Mac - dựng finalcut (cũng có thể training thêm, chỉ cần yêu nghề, muốn tìm hiểu làm công việc dựng phim)
• 2 quay phim tự do (đang học trường lớp Sân khấu càng tốt) chạy dự án và theo đoàn phim đi chinh chiến!
Vui lòng liên hệ:  

 https://www.facebook.com/JMediabyJullietteBridal/photos/a.947317838647382.1073741829.864508896928277/947316125314220/?type=3&fref=nf


--- WE NEED YOU AND WE NEED NOW! ---