Video

Pre-Wedding Bích - Hiếu

Clip Pre-Wedding & Wedding Day Bích - Hiếu
Thực hiện: J Media by Juliette bridal
J-Media by Juliette bridal​  

Liên hệ:
[Email] info@juliette.vn
[Facebook] https://www.facebook.com/Juliettewedding
[Website] http://www.juliette.vn/

Hệ thống cửa hàng:
108 Phố Huế - Tel: 04.39438310
104 Phố Huế - Tel: 04.39431984
106 Phố Huế - Tel: 04.66832027
40 Bạch Mai - Tel: 04.36226423