Video

Juliette Bridal - Remmy: The Symbol of Happiness


Đánh dấu cột mốc 1 năm hợp tác, Juliette và Remmy giới thiệu tới khách hàng Video clip: "The symbol of Happiness"
Siêu mẫu: Phan Hà Phương 
Á Vương: Hữu Vi 
Địa điểm: JW Marriott Hotel Hanoi 
Trang phục: Juliette bridal - Remmy.
Thực hiện bởi: J.media by Juliette bridal.
Chúng tôi đặc biệt cám ơn tới Khách sạn JW Marriott Hanoi và Mr.Pierre đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện.