Video

The Symbol of Happiness Part 2

Xuất bản 19-08-2014

Director: PHAN NGỌC ANH

Production Design: HANA HOME
Camera Operator: HOÀNG ANH ĐỨC
Assistant Camera: MINH NHÍ
Makeup: Diệp Anh

----------------------------------------­----------------------

Costume Designer: 
Ó BOUTIQUE | CHĂN CON CÔNG VINTAGE
JULIETTE BRIDAL

Music
SKINNY LOVE | MARINA GRANDE

----------------------------------------­----------------------

Cast
LÊ ANH | TRỊNH HIẾU | ANH THƯ | TRIỀU HẢI | HỒNG TRƯƠNG

Special Thank To
JULIETTE BRIDAL | CHĂN CON CÔNG VINTAGE | Ó BOUTIQUE
HANA HOME | HANA STUDIO | PNJ